KAZALO
Domov > Domene > Kaj je ARDS postopek?

Kaj je ARDS postopek?

ARDS

Se vam zdi, da nekdo z registracijo domene s končnico .si krši vaše pravice ali vam škoduje? V tem primeru niste prepuščeni sami sebi, saj lahko vložite vlogo za ARDS postopek, kar je kratica za alternativno reševanje domenskih sporov.

ARDS postopek

Nanaša se zgolj na domene, katerih administrator je Arnes, torej domene z našo nacionalno končnico .si, k pravilom postopka pa so zavezani vsi registrarji in vsi nosilci domen. Za spore, ki se nanašajo na druge končnice, torej generične ali tuje, se postopek izvaja pri drugih odgovornih institucijah, ki skrbijo za red na področju domen v tujini oziroma globalno.

Kaj pomeni, da je ARDS postopek alternativen?

Preprosto: gre za izvensodno reševanje pri organu, ki je odgovoren za področje. Za vodenje postopka je odgovoren predsednik razsodišča, odločajo pa razsodniki. Postopek lahko zahtevate z enostavno vložitvijo zahteve, v kateri navedete svoje podatke, podatke kršitelja in tudi razlog, zakaj so vam pravice kršene. Senat razsodnikov na podlagi vložene pritožbe ugotavlja in razsodi, ali sporna domena resnično krši vaše pravice oziroma je bila registrirana z namenom, da se vam na kakršen način škoduje ali se z njo nekdo drug okoristi na vaš račun.

Alternativno reševanje domenskih sporov

Kadar katera od strank, ki sta v sporu, to želi, se seveda lahko odloči tudi za sodno varstvo in svoje pravice uveljavlja v sodnem postopku. Res pa je, da je lahko ta dolgotrajen in tudi drag. ARDS postopek vas stane od okoli 670 do 2.000 evrov, za odvetnike in sodišče pa bi porabili več, da o času sploh ne govorimo.

Kako se zaključi postopek?

Med samim postopkom se lahko sprti strani vedno odločita za poravnavo, prav tako lahko vlagatelj umakne pritožbo. Načeloma pa je tako, da se ARDS postopek konča v prid ene ali druge stranke. Če se izkaže, da so vaše pravice resnično kršene in nasprotna stranka ne bi smela uporabljati takšne .si domene, kot jo, potem se sporna domena izbriše ali prenese na pritožnika. Če vaše pravice niso kršene, pa se ugotovi, da je bila prijava neutemeljena.

Kdaj se odločimo za ARDS razsojanje?

Najpogosteje gre za spore o domenah, ki se nanašajo na imena, blagovne znamke, slogane in vse ostalo, kar je z zakonom zaščiteno (kot avtorska pravica, blagovna znamka, patent in podobno). Ni nujno, da gre za popolno identičnost, temveč tudi za podobnost, ki ravno tako lahko škoduje nosilcu pravic, če je seveda v meri, ki omogoča zamenjavo ali konotacije oziroma povezovanje.

Top